گیاهان فضای باز

گیاهان فضای باز

 
تولیدات مجتمع کشاورزی گلیران در این بخش شامل 180 واریته از گیاهان زینتی فضای باز میباشد که در پنج شاخه ذیل خلاصه میگردند :
 
سوزنی برگها ................................ ، 30 واریته
 
درخت و درختچه های دائم سبز ........... ، 60 واریته
 
درخت و درختچه های خزان کننده ....... ، 40  واریته
 
گیاهان دائمی گلدار ........................ ، 40  واریته
 
کفپوش ها .................................. ، 10 واریته
 
این گیاهان با شرایط علمی تکثیر و پرورش یافته و در سایزهای مختلف و اشکال ویژه عرضه می گردند. انتخاب گونه های تولیدی این مجتمع بر اساس شرایط اقلیمی مناسب جهت کاشت در مناطق مختلف آب و هوایی ایران ، بخصوص تهران در نظر گرفته شده اند .
 
در سالهای اخیر این مجتمع موفق به صدور قسمتی از تولیدات خود به کشورهای ترکیه آذربایجان ترکمنستان قزاقستان کره و جمهوری نخجوان گردیده است .
 
 
Out – door plant production
 
In this section we produce over 180 differentvarietiesof ornamental plants under the following categories.
 
Conifers  ……………………………………. , 30  varieties
 
Evergreen tree and shrubs ………., 60  varieties
 
Deciduous trees and shrubs…….…, 40  varieties
 
Perrennial…………………………………, 40 varieties
 
Ground cover ……………………………, 10  varieties
 

We also export outdoor plants to : turkey – Azerbaijan – turkmanistan –kazakestan and korea.

کارفرما مجتمع کشاورزی گلیران