گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی

 
 
این بخش از تولیدات مجتمع کشاورزی گلیران شامل 25 واریته گیاه میباشد که زیر نظر متخصصین در بهترین شرایط گلخانه ای تولید و پرورش می یابند.
 
عمده تولیدات این بخش شامل انواع :
 
لیندا
 
سیکاس
 
کوکوس مینیاتوری
 
و استرلیزیا  میباشد.
 
 
In – door plant production
 
This section of goliran production consists of 25 different varieties mainly :
 
Beucarnea recurvata
 
 
Cycas revolute
 
 
 sterlitzia / fish tail palm / zamia / yucca
کارفرما مجتمع کشاورزی گلیران