طراحی و محوطه سازی

طراحی و محوطه سازی

 
 
بخش طراحی و محوطه سازی که از سال 1370 به منظور ارائه انواع خدمات به شرح زیر فعالیت خود را آغاز نموده است .
 
 1.  طراحی و احداث فضاهای سبز شامل پروژه های بزرگ ( پارک سازی ) و پروژه های کوچکتر(کارخانجات و موسسات دولتی و خصوصی و فضای سبز منازل ) .
 
2.  مدیریت و نگهداری فضاهای سبز احداث شده
 
3.  طراحی پاسیو و فضای سبز داخلی و اجرا و جانمایی و کاشت گیاهان گلدانی و خدمات نگهداری سالیانه .
 
Design & landscaping team
 
 This section of goliran became active in 1991 , upon the request of many of our customers , to render the following services :
 
1.design and execution of landscaping projects for municipal parks , recreation areas , industrial sites , and residential.
 
2.maintaining teams and services for best up keeping and preserving of accomplished projects.
 
3.design and execution of indoor plant projects such as winter gardens , pathios , office and residential flower and plant box arrangements . this service can also be extended as annual full term up keeping and maintaining of our projects.
کارفرما مجتمع کشاورزی گلیران